Till: En omfattende forklaring og informativ artikel

Hvad er en “till”?

En “till” er et dansk ord, der bruges som en præposition, konjunktion og adverbium. Det er et alsidigt ord, der har forskellige betydninger afhængigt af konteksten, det bruges i. “Till” er et meget almindeligt ord i det danske sprog og bruges ofte i daglig tale og skriftlig kommunikation.

Definition af “till”

Den præcise definition af “till” er som følger:

 • Som præposition: “Till” angiver en tidsmæssig eller rumlig grænse, hvor noget fortsætter eller strækker sig frem til.
 • Som konjunktion: “Till” bruges til at forbinde sætninger eller sætningsdele og indikerer en fortsættelse eller en årsag-virkning-relation.
 • Som adverbium: “Till” bruges til at angive en tidligere nævnt tidspunkt eller begivenhed.

Hvordan bruges “till” i sætninger?

“Till” bruges i forskellige sætningsstrukturer afhængigt af dens funktion som præposition, konjunktion eller adverbium. Her er nogle eksempler på brugen af “till”:

Eksempler på brugen af “till”

 • Som præposition: “Han arbejdede fra morgen till aften.”
 • Som konjunktion: “Jeg vil blive hjemme, till jeg er færdig med mit arbejde.”
 • Som adverbium: “Han var træt, men han blev ved till det var overstået.”

De forskellige betydninger af “till”

“Till” har flere betydninger afhængigt af dets funktion i sætningen. Her er de tre mest almindelige betydninger af “till”:

Betydning 1: “Till” som præposition

Som præposition angiver “till” en tidsmæssig eller rumlig grænse. Det indikerer, at noget fortsætter eller strækker sig frem til en bestemt tid eller sted. For eksempel:

 • “Vi skal arbejde till midnat.”
 • “Han boede i Danmark till 2010.”

Betydning 2: “Till” som konjunktion

Som konjunktion bruges “till” til at forbinde sætninger eller sætningsdele. Det indikerer en fortsættelse eller en årsag-virkning-relation mellem sætningerne. For eksempel:

 • “Jeg vil blive hjemme, till jeg er færdig med mit arbejde.”
 • “Han kunne ikke gå ud, till det holdt op med at regne.”

Betydning 3: “Till” som adverbium

Som adverbium bruges “till” til at angive en tidligere nævnt tidspunkt eller begivenhed. Det bruges ofte sammen med andre tidsangivelser. For eksempel:

 • “Han var træt, men han blev ved till det var overstået.”
 • “Hun ventede till klokken 10.”

Relaterede udtryk og synonymer til “till”

Der er flere relaterede udtryk og synonymer, der kan bruges i stedet for “till” i forskellige kontekster. Her er nogle eksempler:

Udtryk 1: “Indtil”

“Indtil” er et synonym for “till” og bruges også til at angive en tidsmæssig eller rumlig grænse. For eksempel:

 • “Vi skal arbejde indtil midnat.”
 • “Han boede i Danmark indtil 2010.”

Udtryk 2: “Frem til”

“Frem til” er et andet udtryk, der kan bruges i stedet for “till”. Det har en lignende betydning og bruges til at angive en tid eller et sted, der strækker sig frem til. For eksempel:

 • “Vi skal arbejde frem til midnat.”
 • “Han boede i Danmark frem til 2010.”

Udtryk 3: “Op til”

“Op til” er endnu et udtryk, der kan bruges som en erstatning for “till”. Det bruges til at angive en grænse eller en tid, der nærmer sig. For eksempel:

 • “Vi skal arbejde op til midnat.”
 • “Han boede i Danmark op til 2010.”

Hyppige fejl og forvirring omkring “till”

Der er nogle hyppige fejl og forvirring forbundet med brugen af “till”. Her er to af de mest almindelige fejl:

Fejl 1: Forkert brug af “till” versus “til”

Nogle mennesker forveksler “till” og “til” og bruger dem forkert i sætninger. Det er vigtigt at forstå forskellen mellem de to ord:

 • “Till” bruges til at angive en grænse, hvor noget fortsætter eller strækker sig frem til.
 • “Til” bruges til at angive bevægelse mod et sted eller en destination.

Fejl 2: Misforståelse af “till” som “until”

Nogle mennesker forveksler også “till” med det engelske ord “until”. Selvom de to ord ligner hinanden, har de forskellige betydninger:

 • “Till” angiver en tidsmæssig eller rumlig grænse, hvor noget fortsætter eller strækker sig frem til.
 • “Until” angiver en tidsmæssig grænse, hvor noget fortsætter og derefter stopper.

Grammatikregler for “till”

Der er nogle vigtige grammatikregler, der skal følges, når man bruger “till” i sætninger. Her er to vigtige regler:

Regel 1: Placering af “till” i sætninger

“Till” placeres normalt før det tidspunkt eller sted, det refererer til. Det kan dog også placeres i slutningen af en sætning for at skabe en mere naturlig lyd eller for at understrege betydningen. For eksempel:

 • “Vi skal arbejde till midnat.”
 • “Vi skal arbejde indtil midnat till.”

Regel 2: Bøjning af “till”

“Till” er et uforanderligt ord, hvilket betyder, at det ikke bøjes i forhold til køn, tal eller kasus. Det forbliver det samme uanset konteksten, det bruges i. For eksempel:

 • “Vi arbejder till sent om aftenen.”
 • “Hun ventede till klokken 10.”

Historisk oprindelse og etymologi af “till”

Den præcise oprindelse af ordet “till” er ukendt, da det har været en del af det danske sprog i mange århundreder. Det stammer sandsynligvis fra det gamle nordiske sprog og har udviklet sig over tid til den moderne betydning, det har i dag.

Oprindelse af ordet “till”

Ordet “till” kan spores tilbage til det gamle nordiske sprog, hvor det havde en lignende betydning. Det er relateret til det gamle engelske ord “til”, som også har en lignende betydning. Begge ord har rødder i det germanske sprog og er blevet bevaret i moderne dansk og engelsk.

Historisk brug af “till”

“Till” har været en del af det danske sprog i mange århundreder og har været brugt i forskellige sammenhænge og betydninger. Det er blevet brugt af både talere og forfattere til at udtrykke tidsmæssige og rumlige relationer mellem ting og begivenheder.

Brugen af “till” i forskellige sprog

“Till” er et ord, der findes i forskellige sprog, selvom det kan have forskellige stavemåder og udtaler. Her er nogle eksempler på brugen af “till” i andre sprog:

Brugen af “till” i engelsk

I engelsk bruges ordet “till” som en forkortelse for “until”. Det bruges til at angive en tidsmæssig grænse, hvor noget fortsætter og derefter stopper. For eksempel:

 • “I have to work till 5 pm.”
 • “She waited till he arrived.”

Brugen af “till” i tysk

I tysk bruges ordet “till” som en forkortelse for “bis”. Det bruges til at angive en tidsmæssig eller rumlig grænse, hvor noget fortsætter eller strækker sig frem til. For eksempel:

 • “Wir arbeiten till Mitternacht.”
 • “Er blieb till 10 Uhr.”

Brugen af “till” i fransk

I fransk bruges ordet “till” som en forkortelse for “jusqu’à”. Det bruges til at angive en tidsmæssig eller rumlig grænse, hvor noget fortsætter eller strækker sig frem til. For eksempel:

 • “Nous travaillons till minuit.”
 • “Elle attendit till son arrivée.”

Ekstra ressourcer til at lære mere om “till”

Hvis du gerne vil lære mere om brugen af “till” og udvide din viden om dansk grammatik, er der flere ressourcer, du kan benytte dig af:

Bøger og artikler om “till”

Der er mange bøger og artikler om dansk grammatik, der dækker emnet “till”. Nogle anbefalede titler inkluderer:

 • “Dansk Grammatik” af Nina Grønnum
 • “Dansk Sprogbrug” af Jørgen Nørby Jensen

Online ressourcer om “till”

Der er også mange online ressourcer, der kan hjælpe dig med at lære mere om brugen af “till” og dansk grammatik generelt. Nogle nyttige hjemmesider inkluderer:

Konklusion

I denne omfattende artikel har vi udforsket betydningen og brugen af ordet “till” på dansk. Vi har set, hvordan det kan fungere som en præposition, konjunktion og adverbium og har undersøgt dets forskellige betydninger og grammatikregler. Vi har også diskuteret nogle hyppige fejl og forvirring forbundet med brugen af “till” og set på dets historiske oprindelse og brug i forskellige sprog. Forhåbentlig har denne artikel givet dig en klar forståelse af “till” og hjulpet dig med at bruge det korrekt i dine egne sætninger.