Præposition Engelsk: En Grundig Forklaring

Hvad er en præposition?

En præposition er et ord, der bruges til at vise forholdet mellem to ord eller sætninger i en sætning. Præpositioner bruges til at angive tid, sted, retning, årsag og meget mere. De er afgørende for at opbygge korrekte og meningsfulde sætninger.

Definition af præposition

En præposition er et ord, der placeres før et substantiv eller et pronomen for at angive dets forhold til andre ord i sætningen. Præpositioner bruges til at angive tid, sted, retning, årsag og meget mere.

Eksempler på præpositioner

Nogle almindelige præpositioner i dansk inkluderer “i”, “på”, “ved”, “til”, “fra”, “for” osv. Disse ord bruges til at angive forskellige forhold mellem substantiver og andre ord i sætningen. For eksempel:

 • Jeg bor i en lejlighed.
 • Han går arbejde hver dag.
 • Bogen er til dig.

Præpositioner i engelsk

Forskelle mellem danske og engelske præpositioner

Der er nogle forskelle mellem danske og engelske præpositioner. Nogle præpositioner bruges på samme måde i begge sprog, mens andre kan have forskellige betydninger eller bruges i forskellige sammenhænge. Det er vigtigt at være opmærksom på disse forskelle for at undgå fejl i ens engelske.

Brugen af præpositioner i engelsk

I engelsk bruges præpositioner på samme måde som i dansk til at angive forholdet mellem ord i en sætning. Præpositioner kan bruges til at angive tid, sted, retning, årsag og meget mere. Det er vigtigt at lære de forskellige præpositioner og deres brug for at kunne danne korrekte sætninger på engelsk.

Korrekt brug af præpositioner i engelsk

Grammatikregler for præpositioner

Der er visse grammatikregler, der skal følges, når det kommer til brugen af præpositioner i engelsk. Nogle vigtige regler inkluderer:

 • Præpositioner følger normalt efter det ord, de relaterer sig til.
 • Nogle præpositioner kræver bestemte verbformer.
 • Præpositioner kan ændre betydningen af et ord eller en sætning.

Almindelige fejl med præpositioner i engelsk

Mange engelske studerende begår fejl, når de bruger præpositioner. Nogle almindelige fejl inkluderer:

 • Brug af forkerte præpositioner i en sætning.
 • Placering af præpositionen på det forkerte sted i sætningen.
 • Forvirring mellem præpositioner med lignende betydning.

Eksempler på præpositioner i sætninger

Præpositioner og deres betydning i forskellige kontekster

Præpositioner kan have forskellige betydninger afhængigt af konteksten, de bruges i. Her er nogle eksempler:

 • She is at the park. (Sted)
 • I will meet you at 5 PM. (Tid)
 • He is running for his life. (Årsag)

Præpositioner i relation til tid og sted

Præpositioner bruges ofte til at angive tid og sted. Her er nogle eksempler på præpositioner, der bruges til at angive tid og sted:

 • She arrived on Monday. (Tid)
 • The cat is under the table. (Sted)
 • He will be back in an hour. (Tid)

Præpositioner og deres efterfølgende substantiver

Regler for substantiver efter præpositioner

Efter en præposition følger normalt et substantiv eller et pronomen. Her er nogle regler for substantiver efter præpositioner:

 • Substantiver kan være ental eller flertal afhængigt af konteksten.
 • Substantiver kan være bestemte eller ubestemte afhængigt af konteksten.
 • Substantiver kan være specifikke eller generelle afhængigt af konteksten.

Undtagelser og særlige tilfælde

Der er nogle undtagelser og særlige tilfælde, når det kommer til brugen af præpositioner i forbindelse med substantiver. Det er vigtigt at være opmærksom på disse for at undgå fejl. Nogle eksempler inkluderer:

 • Some verbs are followed by specific prepositions.
 • Some prepositions have multiple meanings.
 • Some prepositions have fixed expressions.

Øvelser med præpositioner i engelsk

Interaktive øvelser til at styrke forståelsen af præpositioner

For at styrke din forståelse af præpositioner i engelsk kan du prøve interaktive øvelser. Disse øvelser giver dig mulighed for at praktisere brugen af præpositioner i forskellige kontekster.

Eksempler på øvelser med præpositioner

Her er nogle eksempler på øvelser, du kan prøve:

 • Complete the sentences with the correct preposition.
 • Choose the appropriate preposition to fill in the blank.
 • Rewrite the sentences using a different preposition.

Yderligere ressourcer om præpositioner i engelsk

Anbefalede bøger og online kilder om præpositioner

Hvis du ønsker at lære mere om præpositioner i engelsk, kan du bruge følgende ressourcer:

 • “English Grammar in Use” af Raymond Murphy
 • “The Oxford Guide to English Grammar” af John Eastwood
 • Online grammatikguider og øvelsessider

Anden relevant information om præpositioner i engelsk

Der er mange ressourcer tilgængelige online, der kan hjælpe dig med at forbedre din forståelse og brug af præpositioner i engelsk. Du kan også deltage i engelsksprogede kurser eller workshops for at få yderligere vejledning og øvelse.