p. aeruginosa

Introduktion til p. aeruginosa

p. aeruginosa er en bakterie, der tilhører slægten Pseudomonas. Den er kendt for at være en af de mest almindelige årsager til infektioner hos mennesker. P. aeruginosa kan påvirke forskellige dele af kroppen, herunder lungerne, urinvejene, sår og blodbanen. Denne artikel vil uddybe, hvad p. aeruginosa er, hvordan det påvirker mennesker, årsagerne til infektioner, symptomer, diagnose, behandling og forebyggelse af p. aeruginosa-infektioner.

Hvad er p. aeruginosa?

P. aeruginosa er en gramnegativ, stavformet bakterie, der findes i jorden, vandmiljøer og fugtige omgivelser. Den er kendt for sin evne til at overleve i forskellige miljøer og modstå mange former for antibiotika. P. aeruginosa producerer et pigment kaldet pyocyanin, der giver bakterien sin karakteristiske grønne farve.

Hvordan påvirker p. aeruginosa mennesker?

P. aeruginosa kan forårsage infektioner hos mennesker, især hos personer med nedsat immunforsvar eller andre underliggende helbredsproblemer. Bakterien kan inficere forskellige dele af kroppen og forårsage symptomer som feber, hoste, åndenød, urinvejsinfektioner, sårinfektioner og blodforgiftning. Alvorlige infektioner med p. aeruginosa kan være livstruende, især hvis de ikke behandles korrekt.

Årsager til p. aeruginosa-infektioner

Smittespredning af p. aeruginosa

P. aeruginosa kan spredes fra person til person gennem direkte kontakt eller indirekte gennem forurenede genstande eller overflader. Bakterien kan også findes i vandmiljøer som swimmingpools, hot tubs og hospitalernes vandforsyningssystemer. Personer med nedsat immunforsvar eller kroniske sygdomme er mere modtagelige for infektioner med p. aeruginosa.

Risikofaktorer for p. aeruginosa-infektioner

Der er flere faktorer, der kan øge risikoen for at udvikle en p. aeruginosa-infektion. Disse omfatter:

 • Immundefekttilstande som HIV/AIDS eller kræft
 • Cystisk fibrose
 • Langvarig hospitalsindlæggelse eller brug af medicinsk udstyr som respiratorer eller katetre
 • Forbrændinger eller sårinfektioner
 • Langvarig antibiotikabehandling

Symptomer på p. aeruginosa-infektioner

Almindelige symptomer på p. aeruginosa-infektioner

De almindelige symptomer på p. aeruginosa-infektioner kan omfatte:

 • Feber
 • Hoste
 • Åndenød
 • Træthed
 • Tab af appetit

Symptomer på specifikke p. aeruginosa-infektioner

Afhængigt af hvilken del af kroppen der er inficeret, kan p. aeruginosa forårsage specifikke symptomer:

 • Lungeinfektioner: Hoste med purulent sputum, åndenød og brystsmerter
 • Urinvejsinfektioner: Smerter ved vandladning, hyppig vandladning og blod i urinen
 • Sårinfektioner: Rødme, hævelse, pus og smerte omkring såret
 • Blodinfektioner: Feber, kulderystelser, lavt blodtryk og forvirring

Diagnose af p. aeruginosa-infektioner

Kliniske undersøgelser for at påvise p. aeruginosa

Ved mistanke om en p. aeruginosa-infektion vil lægen udføre en grundig fysisk undersøgelse og stille spørgsmål om symptomer og medicinsk historie. Der kan også udføres forskellige kliniske undersøgelser, herunder:

 • Røntgen af lungerne
 • Urinprøver
 • Blodprøver
 • Sårkultur

Laboratorietests til påvisning af p. aeruginosa

For at bekræfte tilstedeværelsen af p. aeruginosa kan lægen bestille laboratorietests som:

 • Bakteriekultur af prøver fra det inficerede område
 • Antibiotikaresistensprøver for at bestemme hvilke antibiotika der er mest effektive mod bakterien
 • Genetiske tests for at identificere specifikke stammer af p. aeruginosa

Behandling af p. aeruginosa-infektioner

Antibiotika til behandling af p. aeruginosa-infektioner

P. aeruginosa-infektioner behandles normalt med antibiotika, men det kan være udfordrende, da bakterien er kendt for sin resistens over for mange antibiotika. Nogle af de antibiotika, der kan være effektive mod p. aeruginosa, inkluderer:

 • Carbapenemer
 • Ceftazidim
 • Ciprofloxacin
 • Gentamicin

Andre behandlingsmuligheder for p. aeruginosa-infektioner

Ud over antibiotika kan andre behandlingsmuligheder omfatte:

 • Kirurgisk dræning af inficerede sår eller abscesser
 • Supplerende iltbehandling ved lungeinfektioner
 • Understøttende pleje for at lindre symptomer og forbedre patientens generelle tilstand

Forebyggelse af p. aeruginosa-infektioner

Hygiejneforanstaltninger for at undgå p. aeruginosa-infektioner

For at reducere risikoen for p. aeruginosa-infektioner kan følgende hygiejneforanstaltninger være nyttige:

 • Vask hænder regelmæssigt med sæbe og vand eller brug håndsprit
 • Rens og desinficér overflader og genstande regelmæssigt
 • Undgå at dele personlige genstande som håndklæder og tandbørster
 • Undgå at berøre sår eller inficerede områder uden beskyttelse

Særlige forebyggende tiltag for personer i risikogruppen

Personer i risikogruppen, såsom dem med nedsat immunforsvar eller kroniske sygdomme, kan have brug for ekstra forebyggende tiltag, herunder:

 • Undgå kontakt med personer med kendte p. aeruginosa-infektioner
 • Undgå at bruge offentlige swimmingpools eller hot tubs
 • Følge specifikke anbefalinger fra sundhedspersonalet om forebyggelse af infektioner

Konklusion

Opsummering af p. aeruginosa og dens virkning på mennesker

P. aeruginosa er en bakterie, der kan forårsage infektioner hos mennesker. Den kan påvirke forskellige dele af kroppen og forårsage symptomer som feber, hoste, åndenød, urinvejsinfektioner, sårinfektioner og blodforgiftning. Infektioner med p. aeruginosa kan være alvorlige, især hos personer med nedsat immunforsvar. Diagnose af p. aeruginosa-infektioner involverer kliniske undersøgelser og laboratorietests. Behandlingen omfatter normalt antibiotika, selvom bakterien kan være resistent over for mange typer antibiotika. Forebyggelse af p. aeruginosa-infektioner indebærer hygiejneforanstaltninger og særlige tiltag for personer i risikogruppen.