Hvad er et passiv?

Introduktion til passiv form

Hvad er passiv form?

Passiv form er en grammatiske konstruktion, der bruges til at fremhæve objektet i en sætning i stedet for subjektet. Når man bruger passiv form, er det objektet, der udfører handlingen, der bliver fremhævet, i stedet for subjektet.

I dansk dannes passiv form ved at bruge hjælpeverbet “blive” efterfulgt af en bøjning af det fuldverbum, der beskriver handlingen. Passiv form bruges ofte, når man ønsker at fokusere på det, der bliver gjort ved objektet, i stedet for at fremhæve, hvem der udfører handlingen.

Hvornår bruger man passiv form?

Passiv form bruges i forskellige situationer. Nogle af de mest almindelige årsager til at bruge passiv form er:

 • Når man ikke ved eller ikke ønsker at nævne, hvem der udfører handlingen.
 • Når man ønsker at fokusere på objektet i stedet for subjektet.
 • Når man ønsker at undgå at beskylde nogen eller undgå at påpege ansvar.
 • Når man ønsker at skabe en mere formel eller objektiv tone.

Hvordan dannes passiv form?

Passiv form dannes ved at bruge hjælpeverbet “blive” efterfulgt af en bøjning af det fuldverbum, der beskriver handlingen. Her er et eksempel:

Aktiv form: “Han spiser æblet.”

Passiv form: “Æblet bliver spist af ham.”

Som det ses i eksemplet, er det objektet “æblet”, der bliver fremhævet i passiv form, mens subjektet “han” bliver flyttet til slutningen af sætningen og markeret med præpositionen “af”.

Fordele og ulemper ved passiv form

Fordele ved at bruge passiv form

Der er flere fordele ved at bruge passiv form i sin kommunikation:

 • Passiv form kan bruges til at undgå at nævne eller fokusere på den person, der udfører handlingen, hvilket kan være nyttigt i visse situationer.
 • Passiv form kan bruges til at fremhæve objektet eller det, der bliver gjort ved objektet.
 • Passiv form kan bruges til at skabe en mere formel eller objektiv tone i sin kommunikation.

Ulemper ved at bruge passiv form

Der er også nogle ulemper ved at bruge passiv form:

 • Passiv form kan gøre en sætning mere kompleks og sværere at forstå.
 • Passiv form kan skjule eller undervurdere den person, der udfører handlingen, hvilket kan føre til misforståelser eller manglende ansvar.
 • Passiv form kan skabe en mere distanceret eller upersonlig tone i sin kommunikation.

Eksempler på passiv form

Eksempler fra hverdagen

Her er nogle eksempler på passiv form i hverdagen:

 • Madlavningen blev afsluttet af min mor.
 • Bogen blev skrevet af en berømt forfatter.
 • Bilen blev repareret af mekanikeren.

Eksempler fra litteratur og medier

Passiv form bruges også meget i litteratur og medier. Her er nogle eksempler:

 • Romeo og Julie blev skrevet af William Shakespeare.
 • Prisen blev overrakt af den tidligere præsident.

Passiv form på forskellige sprog

Passiv form i dansk

Som nævnt tidligere dannes passiv form i dansk ved at bruge hjælpeverbet “blive” efterfulgt af en bøjning af det fuldverbum, der beskriver handlingen.

Passiv form i engelsk

I engelsk dannes passiv form ved at bruge hjælpeverbet “be” efterfulgt af en bøjning af det fuldverbum, der beskriver handlingen. Eksempel:

Aktiv form: “She eats the apple.”

Passiv form: “The apple is eaten by her.”

Passiv form i andre sprog

Passiv form findes også i mange andre sprog, selvom den præcise dannelse kan variere. Det er vigtigt at lære de specifikke regler for passiv form i det pågældende sprog, man ønsker at lære.

Passiv form i grammatikken

Passiv form som verbbøjning

I nogle sprog kan passiv form dannes ved at bøje verberne på en bestemt måde. Dette kan variere fra sprog til sprog.

Passiv form som syntaktisk konstruktion

I mange sprog, herunder dansk og engelsk, dannes passiv form som en syntaktisk konstruktion ved at bruge hjælpeverber og bøje verberne på en bestemt måde.

Hyppige fejl og misforståelser om passiv form

Forveksling af aktiv og passiv form

En hyppig fejl er at forveksle aktiv og passiv form. Aktiv form bruges til at beskrive handlinger, hvor subjektet udfører handlingen, mens passiv form bruges til at beskrive handlinger, hvor objektet bliver påvirket af handlingen.

Fejl i passiv form konstruktion

En anden hyppig fejl er at lave fejl i konstruktionen af passiv form. Det er vigtigt at lære de korrekte regler og mønstre for at danne passiv form i det pågældende sprog, man ønsker at bruge.