Hvad er A/S?

Introduktion til A/S

Et A/S, eller Aktieselskab, er en selskabsform, der anvendes til at organisere og drive virksomheder i Danmark. Det er en juridisk enhed, der er adskilt fra ejerne, også kendt som aktionærer. A/S er en af de mest almindelige selskabsformer i Danmark og bruges ofte til større virksomheder.

Hvad betyder A/S?

A/S står for Aktieselskab, hvilket betyder, at selskabet er opdelt i aktier, der kan ejes af forskellige personer eller enheder. Aktierne repræsenterer ejerskab og giver aktionærerne visse rettigheder og indflydelse på selskabet.

Historisk baggrund for A/S

Den danske selskabslov, der regulerer A/S, blev indført i 1973 og har siden gennemgået flere ændringer. Selskabsformen har rødder tilbage til det 19. århundrede og blev oprindeligt inspireret af tysk og engelsk lovgivning. Formålet med A/S var at skabe en mere fleksibel og effektiv struktur for større virksomheder.

Fordele og ulemper ved A/S

Fordele ved A/S

Der er flere fordele ved at vælge A/S som selskabsform:

 • Adskillelse af ejer og selskab: Aktionærerne hæfter kun med deres indskud og er ikke personligt ansvarlige for selskabets forpligtelser.
 • Kapitaltilførsel: A/S kan tiltrække kapital fra flere investorer ved at udstede aktier.
 • Offentlig tillid: A/S-selskabsformen er velkendt og giver ofte større troværdighed og tillid hos kunder, leverandører og investorer.
 • Overførsel af ejerskab: Aktier i et A/S kan nemt overdrages eller sælges, hvilket giver fleksibilitet for aktionærerne.

Ulemper ved A/S

Der er også nogle ulemper ved A/S-selskabsformen:

 • Administrative krav: A/S er underlagt visse regler og krav, herunder opretholdelse af et fuldt regnskabssystem og offentliggørelse af regnskaber.
 • Krav til kapital: Der er et minimumskrav til kapital for at stifte et A/S, hvilket kan være en udfordring for mindre virksomheder.
 • Kompleksitet: Organiseringen og styringen af et A/S kan være mere kompleks sammenlignet med andre selskabsformer.

Stiftelse af et A/S

Kapitalkrav for A/S

For at stifte et A/S er der et minimumskrav til kapital. Ifølge loven skal der indskydes mindst 500.000 danske kroner som aktiekapital. Denne kapital kan indskydes kontant eller som værdier, såsom ejendomme eller maskiner.

Stiftelsesprocessen for A/S

Stiftelsen af et A/S indebærer flere trin:

 1. Udarbejdelse af vedtægter: Der skal udarbejdes vedtægter, der fastlægger selskabets formål, kapitalstruktur, ledelsesstruktur og andre vigtige oplysninger.
 2. Indskud af kapital: Den nødvendige kapital skal indskydes på en særskilt konto.
 3. Registrering hos Erhvervsstyrelsen: Selskabet skal registreres hos Erhvervsstyrelsen, hvor vedtægter og andre relevante dokumenter skal indsendes.
 4. Offentliggørelse af stiftelse: Stiftelsen af A/S skal offentliggøres i Statstidende.

Organisering af et A/S

Bestyrelse og direktion i et A/S

Et A/S skal have en bestyrelse og en direktion. Bestyrelsen er ansvarlig for at fastlægge overordnede strategier og træffe vigtige beslutninger, mens direktionen er ansvarlig for den daglige drift af selskabet.

Aktionærer og generalforsamling i et A/S

Aktionærerne ejer aktierne i A/S og har visse rettigheder, herunder retten til at deltage og stemme på generalforsamlinger. Generalforsamlingen er det øverste organ i selskabet og træffer vigtige beslutninger, såsom valg af bestyrelse og godkendelse af årsregnskaber.

Regnskabskrav for et A/S

Årsregnskab for A/S

Et A/S er forpligtet til at udarbejde årsregnskaber i overensstemmelse med regnskabsloven. Årsregnskabet skal give et retvisende billede af selskabets økonomiske situation og resultat.

Offentliggørelse af regnskaber for A/S

Årsregnskaber for et A/S skal offentliggøres i Erhvervsstyrelsens IT-system, og visse oplysninger kan være tilgængelige for offentligheden.

Skattemæssige forhold for A/S

Selskabsskat for A/S

Et A/S er underlagt selskabsskat, hvor selskabets overskud beskattes. Selskabsskatten er i øjeblikket 22% for selskaber med en årlig indkomst op til 5 millioner kroner og 25% for selskaber med en årlig indkomst over dette beløb.

Aktieavancebeskatning for A/S

Ved salg af aktier i et A/S kan der være skattemæssige konsekvenser i form af aktieavancebeskatning. Beskatningen afhænger af forskellige faktorer, herunder ejertid og størrelsen af gevinsten.

A/S vs. ApS

Forskel mellem A/S og ApS

Et ApS, eller Anpartsselskab, er en anden selskabsform i Danmark. Forskellen mellem A/S og ApS ligger primært i kapitalkravet, hvor ApS har et lavere minimumskrav til kapital på 40.000 danske kroner.

Hvornår vælger man A/S frem for ApS?

Valget mellem A/S og ApS afhænger af flere faktorer, herunder størrelsen og kompleksiteten af virksomheden samt behovet for kapitaltilførsel og offentlig troværdighed.

A/S i praksis

Anvendelse af A/S i erhvervslivet

A/S-selskabsformen anvendes bredt i erhvervslivet og er særligt populær blandt større virksomheder, der ønsker at tiltrække investorer og have en mere struktureret ledelsesstruktur.

Eksempler på kendte A/S-virksomheder

Der er mange kendte A/S-virksomheder i Danmark, herunder Novo Nordisk, Carlsberg, Danske Bank og Mærsk. Disse virksomheder er alle store og komplekse organisationer, der har valgt A/S-selskabsformen.

Afsluttende bemærkninger om A/S

Opsummering af A/S’ karakteristika

A/S er en selskabsform, der anvendes til at organisere og drive større virksomheder i Danmark. Den adskiller ejerne fra selskabet og giver mulighed for kapitaltilførsel og offentlig troværdighed.

Forretningsmæssige overvejelser ved valg af A/S

Ved valg af A/S som selskabsform er det vigtigt at overveje de administrative krav, kapitalkravet og kompleksiteten i organiseringen. Det kan være en fordel for større virksomheder, der ønsker at tiltrække investorer og have en mere struktureret ledelsesstruktur.